Lednätet

Vi i SkellefteSnöskoter är en ideéll förening som underhåller skoterlederna runt Skellefteå stad, vårt ständiga mål är att förbättra förutsättningarna för oss skoteråkare.

led2

Vi är helt övertygade om att en organiserad ledskötsel behövs, annars riskerar vi att tappa för oss skoteråkare påverkbara faktorer till ett välordnat och sammanhängande lednät och med det givetvis en ökad risk för negativa regleringar av skotertrafiken i landet.
Föreningen har för detta ändamål till sitt förfogande ett antal egna ledskotrar, släpsladdar och en bandvagn, bandvagnen kommer att få en allt mer betydande roll i underhållet av de mest nyttjade sträckningarna, och tack vare den kan vi spendera mer tid på att kvist och slyröja lederna.
Vår målsättning är att våra huvudleder ska sladdas varje vecka under högsäsongen som sträcker sig från mitten januari till början av april. Snötillgången är dock det som styr hur lång säsongen blir.
Varje år arbetar vi även med lederna sommartid, då röjer vi sly, skyltar upp och bygger broar m.m.

Du är här: Hem Skoterleder Lednätet
Är du inte medlem ännu är det dags att gå med i SkellefteSnöskoter! Bli medlem!