Historia

led

SkellefteSnöskoter bildades 2009-01-01 då vi lämnade Skellefteå MS och bildade en ny förening för att bedriva ledskötsel, vi ville helt enkelt få bättre fokus på ledskötseln.
Den huvudsakliga uppgiften för klubben är att underhålla skoterlederna, vilket innefattar:

  • Sladdning av skoterleder
  • Röjning
  • Skyltning
  • Agera kontakt och stöd till markägare

Vi är arrangerar också skotervisningar, enklare skoterträffar och vissa år även veteranskotertävlingar mm. All verksamhet sker på ideell basis - därför är det viktigt att så många som möjligt engagerar sig i klubben så för att verksamheten ska fungera. Ingen kan göra allt - men alla kan bidra med något!

Vi disponerar över åtta snöskotrar med tillhörande sladdar för ledpreparering. 2010/2011 sålde vi vår lilla pistmaskin och införskaffade en bandvagn för att ytterligare effektivisera ledsladdningen.

Finansiering

Trots att all verksamhet bedrivs på ideell basis måste vi ändå få in ganska mycket pengar till verksamheten för att få det att gå runt. Det som kostar är främst maskinerna för ledskötsel, de kostar i inköp, drivmedel och underhåll.

Vi får varje år ett bidrag från Skellefteå Kommun som är en grundplåt, men det räcker inte. Vi är beroende av att även få in pengar via medlemsavgifter och de evenemang vi arrangerar själva eller på ett eller annat sätt deltar i.
I dagsläget ser intäkts fördelningen för driften av föreningen ungefär ut så här.

Sponsorer 20% (i huvudsak privata företag)
Skellefteå Kommun 15%
Medlemmar 20%
Egna aktiviteter 45%

Sedan finns även flera företag som lånar ut utrustning m.m. den hjälpen är vi enormt tacksamma för.

 

Du är här: Hem Om SkellefteSnöskoter Historia
Är du inte medlem ännu är det dags att gå med i SkellefteSnöskoter! Bli medlem!