Säkerhet

snowmobile2Det är inte helt ofarligt att köra snöskoter - men om man är väl förberedd medkunskaper och utrustning och kör med förstånd kan man minska riskerna och komma hem helskinnad.

Utbildning

Börja med att skaffa dig tillräckliga kunskaper för att köra snöskoter. Om du inte har förarbevis för snöskoter kan du lämpligen ta det genom SkellefteSnöskoter. Där får du lära dig massor om regler och säkerhet. Även du som redan har formell behörighet genom att du har haft körkort tillräckligt länge kan också gå kursen för att lära dig mer.

Utrustning

Det  är lag på hjälm vid färd på snöskoter sedan 1 januari 2016. Det rekommenderas starkt att använda hjälm tillsammans med visir, motorglasögon eller dylikt. Då skyddas man mot både skallskador och förfrysningsskador som fartvinden i kombination med kyla kan framkalla.

Snöskoter på is

Snöskotern används ofta på is, tyvärr med ett antal drunkningsolyckor som följd. Snöskotern tar dig enkelt och smidigt fram på isen. Många gånger så utgör de isbelagda vattendragen den bästa färdvägen, men inte alltid den säkraste. En av de vanligaste olycksorsakerna med snöskoter är körning genom is och de flesta som omkommer i snöskoterolyckor drunknar.

Den största olycksrisken med snöskoterkörning är drunkningsolyckor. Då snöskotern har ett mycket litet marktryck, kan man komma långt ut på svag is innan den brister. Även om man har isdubbar, så kan isen vara så svag att den inte bär för en människa när man ska häva sig upp på isen. Ha alltid isdubbar när du kör på riskabla isar.

Kom ihåg att all färd på is sker på egen risk! Utmärkta (ruskade) leder visar var isen normalt sett är säkrast men utgör ingen garanti för att den håller.

Körningsätt

Högertrafik gäller som vanligt och den tillåtna maxhastigheten är 70 km i timmen. De allra flesta skoterolyckorna orsakas av hög hastighet och alkohol. 

Andra vanliga orsaker till snöskoterolyckor är kollision med stubbar, stenar och annat som döljs under snön och även kollision med bilar. För snöskotrar gäller alltid stopplikt vid korsning av allmän väg, även om stoppmärke saknas. Inga passagerare får sitta på skotern eller i släp när du korsar väg. Tillämpa samma regler vid järnvägskorsning, järnvägar får endast korsas på särskilt anordnade överfarter.

Alkohol

För dig som kör skoter gäller samma regler för alkohol som för bilförare. 75 % av alla förolyckade skoterförare har varit alkoholpåverkade och i åldern 20-30 år är motsvarande siffra 90 %.

zerotol_logo_swedish_smartavalSäkra tips för en skön snöskotertur:

 • Åk inte ensam!
 • Håll koll på vädret!
 • Lämna en färdplan!
 • Kör nykter! Samma gräns som för bil gäller (0,2 promille).
 • Undvik lavinfarliga platser (t ex under brantare sluttningar, hängdrivor och lä-sidor)!
 • Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag (t ex vid uddar, in- och utlopp)! Observera att du alltid kör över is på egen risk, och att skoterleden inte går över isen. På isen kan det möjligen vara ruskat, men det är ingen garanti för att isen håller.
 • Håll koll på var du är med karta och kompass (och ev. GPS).
 • Ta på dig hjälm och varma kläder – tänk på kyleffekten!
 • Ta med personlig säkerhetsutrustning för dig och din skoter (extra variatorrem, verktyg, reservbränsle, spade, lavinsond, sändare (transceiver), vindsäck m.m.)
 • Ta med telefon eller annan sambandsutrustning (men lita inte på att du har täckning överallt).
 • Om du ska ut på sjö eller hav, se alltid till att ta med isdubbar och gärna flytoverall – och kör aldrig över is med passagerare under stängt pulka-kapell!

Lär dig mer:

Du är här: Hem Medlemsinformation Säkerhet
Är du inte medlem ännu är det dags att gå med i SkellefteSnöskoter! Bli medlem!