Trafikregler för snöskoter

Här är en kort genomgång av grundläggande snöskoterregler och trafikmärken.

Följ skoterleder!

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, ta alltid hänsyn till skidåkare och andra aktiviteter som du kan påträffa. De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan och mer information om lederna finns hos Länsstyrelserna i fjällänen.

regler-pabudsPåbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke. Blå, rund skylt med vit skotersymbol. Det innebär att du måste följa leden. Det är i princip förbjudet att köra utanför leden.


regler-anvisLämplig skoterled märks ut med anvisningsmärke; en kvadratisk skylt med blå skotersymbol på vit botten. Märket talar om att du kör säkrast och stör minst på den leden. Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför leden.


regler-forbudPå en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då skyltade med förbudsmärken.


regler-olampAndra leder kan vara skyltade med anvisningsmärken med rött snedstreck. Sådana leder bör du inte använda. Det är visserligen inte förbjudet att köra på sådana leder, men olämpligt.


stopsignSkotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.


Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled. Här samsas du med skidåkare, gående och hundspann. Kontrollera alltid om skoteråkning är tillåten efter leden. Det skall då finnas en kompletterande märkning.

Körning på allmän och enskild väg

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skotern) gå över vägen.

På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller ”på annat tydligt sätt” (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

Hur fort får du köra?

Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.

Last modified on tisdag, 25 december 2012 13:00
Du är här: Hem Medlemsinformation Lagar och regler Trafikregler för snöskoter
Är du inte medlem ännu är det dags att gå med i SkellefteSnöskoter! Bli medlem!