Regler

Glöm inte byta ut ditt gamla förarbevis

Sista chansen att klara deadline är här. Är ditt förarbevis utfärdat före 1/10-2009 måste det bytas ut för att vara godkänt. Godkända förarbevis skall innehålla fotografi.
Om din ansökningshandling inte inkommit till transportstyrelsen innan 31/12-2012 upphör ditt gamla förarbevis att gälla. Du måste då gå utbildningen på nytt för att få köra terrängskoter.

 

Jag ska ta körkort -Vad gäller?

Frågorna vad som gäller vid framförande av terrängskoter är många, man lyssnar på sina kompisar och andra och ibland händer det att felaktigt tolkad information uppkommer. Följ nedanstående länk och få svar på dina frågor:

http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/Snoskoter/

 Grundkrav

Utbildning och prov

I utbildningen ska ingå både teoretiska och praktiska moment. Det är tillåtet men inte obligatoriskt att övningsköra men övningskörning får  endast ske under uppsikt av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra snöskoter ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

Om du haft ett körkort, körkortstillstånd eller förarbevis, som blivit återkallat med stöd av körkortslagen*, och har en spärrtid som fortfarande löper,  får du inte avlägga kunskapsprov. Detsamma gäller för dig som har gjort dig skyldig till rattfylleri och fått ditt körkort villkorligt återkallat under en tvåårig villkorsperiod. Kunskapsprov får inte avläggas under den tid som ditt körkortsinnehav är förenat med kravet om alkolås.

*(SFS 1998:488) 5 kap 3§ p 1-4


För att du ska kunna köra så fort som möjligt efter godkänt kunskapsprov delar/skickar provförättaren även ut ett "bevis om förarbevis" - ett dokument som intygar att du har rätt att köra snöskoter i väntan på att det riktiga förarbeviset (plastkortet) är tillverkat. Bevis om förarbevis är giltigt i ett år och innan dess måste du ha skickat in din ansökningsblankett samt betald tillverkningsavgiften för att behålla din behörighet.

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

 

Överträdelse - Vad Händer?

Förarbevis kan återkallas
Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du efter 1 oktober 2009 bli meddelad en varning och få dit förarbevis återkallat. Dessa nya regler omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. Det är dock bara trafikbrott som begåtts efter 30 september 2009 som kan ligga till grund för varning eller återkallelse av förarbeviset.

 

 

Du är här: Hem Förarbevis Regler
Är du inte medlem ännu är det dags att gå med i SkellefteSnöskoter! Bli medlem!