Hjälmtvång vid skoteråkning!

Den 1 januari 2016 införs krav på att den som färdas med terrängskoter ska använda skyddshjälm. Skälet till att det införs hjälmkrav är att mildra de allvarliga skadorna på förare och passagerare vid färd med terrängskoter. En terrängskoter kan vara både snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Regeringen fattade beslut om detta redan den 10:e december, men först i fredags blev förändringarna officiella.

Förordningar är inte officiella förrän de kommer ut från tryck, och denna förordningsändring kom i tryck den 18 december.

Från 1 januari gäller följande formulering av 9§ i 4 kap. i Trafikförordningen:

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/15/150929.PDF

9 §1 Skyddshjälm ska användas av den som färdas med

1. motorcykel,

2. moped,

3. traktor b utan karosseri, eller

4. terrängskoter utan karosseri.

Skyddshjälm behöver inte användas

1. av passagerare som inte fyllt sju år och som använder annat lämpligt

huvudskydd,

2. när fordonet inte är i rörelse,

3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde

eller liknande område,

4. på en moped som framförs med avstängd motor,

5. i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller i en tre- eller

fyrhjulig moped med karosseri om bilbälte används, eller

6. vid färd med en moped klass II som är konstruerad för att drivas med en

tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid

hastigheter över 25 kilometer i timmen.

Föraren ska se till att passagerare som är under femton år använder skyddshjälm

eller annat huvudskydd i enlighet med bestämmelserna i första och

andra styckena.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från

kravet att använda skyddshjälm.

Du är här: Hem Alla nyheter Allmänt Hjälmtvång vid skoteråkning!
Är du inte medlem ännu är det dags att gå med i SkellefteSnöskoter! Bli medlem!